Parikkalan Valo Oy | Vikapäivystys (24h): 05 43901 | Sähkökatkot | Yhteystiedot

Kutsu Parikkalan Valo Oy:n varsinaiseen 
YHTIÖKOKOUKSEEN 
 

Parikkalan Valo Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 22.6.2021 klo 9.00 alkaen Parikkalan Valo Oy:n toimitalolla, osoitteessa Parikkalantie 15, 59100 Parikkala. Ilmoittautuneiden vastaanotto aloitetaan kokouspaikalla klo 8.30. 


Parikkalan Valo Oy suhtautuu koronavirustilanteeseen erittäin vakavasti ja yhtiö ryhtyy ennaltaehkäiseviin varotoimiin voidakseen järjestää yhtiökokouksen sekä varmistaakseen niiden henkilöiden turvallisuuden, joiden on välttämätöntä olla yhtiökokouspaikalla. Pyydämme osakkeenomistajia seuraamaan sekä noudattamaan viranomaisohjeita ja suosituksia sen arvioimisessa, osallistuuko osakkeenomistaja henkilökohtaisesti yhtiökokoukseen. Suosittelemme paikalle tulemisen sijaan käyttämään valtuuttamismahdollisuutta.

Yhtiökokouksessa ei järjestetä tarjoilua.

Kokouksessa käsitellään:

Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan kuuluvat asiat.

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset kokousasiakirjat sekä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla yhtiökokouksessa. Aineisto voidaan myös pyydettäessä lähettää osakkeenomistajalle viikkoa ennen kokousta.

Osakkeenomistajaa pyydetään ystävällisesti huomioimaan, että yhtiöjärjestyksen määräyksestä johtuen osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava osallistumisesta yhtiölle. Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään 17.6.2021 klo 9.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla: kirjeitse osoitteeseen Parikkalan Valo Oy, Parikkalantie 15, 59100 Parikkala, sähköpostilla osoitteeseen sanna.hallikainen@pavo.fi tai puhelimitse numeroon 05 43901.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisesti avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ääniluettelon laatimista silmällä pitäen alkuperäisinä yhtiölle ilmoittautumisajan kuluessa.

Parikkalassa 27.5.2021
Parikkalan Valo Oy:n hallitus

Yhtiökokousvaltakirja

 

Takaisin