Parikkalan Valo Oy | Vikapäivystys (24h): 05 43901 | Sähkökatkot | Yhteystiedot

Parikkalan Valo Oy:n yhtiökokoustiedote 2023

 

Parikkalan Valo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Parikkalassa 24.5.2023. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset, varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Parikkalan Valo Oy:n liikevaihto vuonna 2022 oli 13,2 M€. Liikevoitto oli 3,1 M€, mutta tilikauden tulos oli miinuksella 0,2 M€ johtuen Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimahankkeen lopettamisesta ja siitä aiheutuneista alaskirjauksista.

Investoinnit sähkönjakeluverkkoon olivat 2,2 M€.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa A-sarjan osakkeelle 0,65 €/osake ja S-sarjan osakkeelle 0,65 €/osake.  Täsmäytyspäivä on 24.5.2023 ja osingonmaksupäivä 12.6.2023.

Vuosi 2022 oli Parikkalan Valo Oy:n 86. toimintavuosi. Toimintavuonna henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli 27 henkilöä.

Hallintoneuvostoon valittiin uusiksi jäseniksi Lea Kokko Savonlinnasta, Heli Janhunen Rautjärveltä ja Timo Kärki Ruokolahdelta. Erovuoroisista jäsenistä jatkaa Jari Laamanen, Janne Naukkarinen, Jani Terävä ja Unto Tiainen.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Olli Mattila 050 3099 236

Takaisin
Ota yhteyttä