Parikkalan Valo Oy | Vikapäivystys (24h): 05 43901 | Sähkökatkot | Yhteystiedot | Online

Palvelut

Kaapelinäyttöpalvelu

Kaivutyöt aiheuttavat eniten vaurioita ja keskeytyksiä kaapeliverkossa. Mikäli aikomuksesi on kaivaa syvempi kuin 20-30 cm syvyinen kaivanto, varmista aina, ettei kaivettavalla alueella ole kaapeleita. Sähkö-, puhelin-, antenniyhtiöillä ja kunnilla on kaapeliverkkoja kaikkialla. Kaivaja on vastuussa aiheutuneesta vahingosta, mikäli kaapelien sijaintia ei ole varmistettu.

Meiltä voit tilata kaapelinäyttöpalvelun, joka oman jakeluverkon kaapelien osalta on maksutonta, kun pyyntö tehdään vähintään kolme työpäivää ennen näyttöajankohtaa. Kaapeleiden, jotka eivät kuulu Parikkalan Valo Oy:n verkkoon, näyttö on aina maksullista.

Tilaa kaapelinäyttö:
Puh. 05 43901
kaapelit@pavo.fi

 

Puunkaatoapu

Varomaton puunkaato aiheuttaa vuosittain turhia käyttökeskeytyksiä, vaaratilanteita ja kustannuksia kaatajalle. Kun olet kaatamassa puita, tarkista siis aina, ettei lähietäisyydellä ole sähköjohtoja.

Pyytämällä kaatoapua Parikkalan Valon ammattilaisilta varmistat, ettei puu kaadu sähkölinjan päälle. Muista pyytää apu ajoissa, vähintään kolme työpäivää ennen tarvetta. Palvelumme on Parikkalan Valo Oy:n jakeluverkkoon kuuluvien johtojen osalta ilmainen.

Kun tilaat palvelun meiltä, vapaudut sähkölinjojen osalta korvausvastuista. Muiden mahdollisten vahinkojen osalta vastuu on edelleen avunpyytäjällä, joten kaikki vastuukysymykset on syytä selvittää ennen puiden kaatamista.

Lisätietoja puunkaatoavusta saat sähkönsiirrostamme.

Tilaa puunkaatoapu:
Puh. 05 43901
kaatoapu@pavo.fi

 

Ympärivuorokautinen vikapäivystys        

Parikkalan Valon vikapäivystys on tavoitettavissa vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden. Kaikki sähköverkon viat korjataan viipymättä säästä tai ajasta riippumatta.

Vikapäivystys:
Puh. 05 43901
asiakaspalvelu@pavo.fi

 

Sähkönlaadun valvonta

Sähkönsiirto vastaa sähkönlaadusta Parikkalan Valon sähkönsiirtoverkossa. Sähkönlaadulle on siirtoverkossa määritetty tietyt raja-arvot, ja jos rajat ylitetään tai alitetaan on kyse sähkönlaadun poikkeamasta.

Yleisin poikkema sähkönlaadussa on jännitteen alenema. Nopea jännitteen vaihtelu aiheuttaa valoissa näkyvää välkyntää, pitempiaikainen jännitteen alenema puolestaan ilmenee sähkölaitteiden käytössä: hella tai uuni lämpenee odotettua hitaammin, sähkökoneet tuntuvat tehottomilta ym. Ilmiöitä on monenlaisia, ja niiden selvittämisen ja korjaamisen hankaluus vaihtelee tapauskohtaisesti.

Sähkönlaatuun liittyvät mittaukset ja selvitykset ovat yhtiömme omistaman sähkönsiirtoverkon osalta maksuttomia. Sähkönlaadun mittauksia tehdään jakeluverkossa asiakkaan mittauskeskuksella.

Mittaukset aloitetaan yleensä jännitteen ja oikosulkuvirran toteamisella. Tarkemmat mittaukset tehdään asiakkaan kWh-mittarin tilalle asennettavalla laatumittarilla. Laatumittaus kestää viikon, ja siinä selvitetään jakeluverkon jännitteen ominaisuudet standardin SFS-EN 50160 mukaisesti.

Mittausten perusteella tehdään mahdolliset korjaussuunnitelmat ja -toimenpiteet. Asiakkaiden oman sähköverkon tutkimiseksi suoritettavien laatumittausten osalta veloitamme erikseen.

Lisätietoa palvelusta antaa suunnittelupäällikkö Hannu Ahokas.

Hannu Ahokas
Puh. 05 439 0290
hannu.ahokas@pavo.fi

 

Sähkönkäytön neuvonta

Opastamme ja neuvomme asiakkaitamme kaikissa sähkönkäyttöön liittyvissä kysymyksissä ja sähkön tehokkaassa ja taloudellisessa käytössä.

Mittaa kodinkoneittesi energiankulutus helppokäyttöisellä pistotulppaliitännäisellä energiamittarilla, jonka voit lainata asiakaspalvelustamme. Remontoijalle ja rakentajalle annamme vinkkejä kohteeseen sopivaan lämmitystavan valintaan.

Asiakaspalvelu:
Puh. 05 43901
asiakaspalvelu@pavo.fi

 

Muut Palvelut

Parikkalan Valo tarjoa myös muita palveluita liittyen sähköverkon kanssa toimimiseen.

Katso tarkemmin palveluhinnastostamme!

Ota meihin yhteyttä
Ota yhteyttä
Takaisin sivun yläosaan