Parikkalan Valo Oy | Vikapäivystys (24h): 05 43901 | Sähkökatkot | Yhteystiedot

Sähkönmyynti -ja tuotanto

Suomessa on ollut vuodesta 2013 alkaen voimassa EU-direktiiviin perustuva laki sähkön alkuperän varmistamisesta. Lain mukaan sähkön alkuperätakuu on ainoa mahdollinen tapa varmentaa uusiutuvana myydyn sähkön alkuperä. 
Sähkön alkuperätakuu on todistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Myyty sähkö voidaan alkuperätakuun avulla jäljittää tuotantolaitokselle saakka. Ostamme myymämme sähkön tukkusähkömarkkinoilta. Lisätietoja sähköntuotannosta on kerätty kotisivuillemme. Olemme mukana selvittämässä puhtaan energian tuotantomahdollisuuksia Suomessa. 

Toimitusvarmuus

Toimitusvarmuutemme on sähkömarkkinalain mukaista vuonna 2036. Puolet asiakkaistamme on säävarman verkon piirissä. Asemakaava-alueilla sähkökatkon pisin sallittu pituus on kuusi tuntia ja niiden ulkopuolella 36 tuntia. 
Olemme jo kaapeloineet kaikki taajama-alueet. Pienjänniteverkostostamme on kaapeloitu 60 prosenttia, joka on yli lain määrittelemien vaatimusten. 

Työskentelemme aktiivisesti ympäristön hyväksi

Kaikki jätteemme kerätään, lajitellaan ja kierrätetään. Uusiokäytämme käyttökelpoiset verkostotarvikkeet. Muuntajan rikkoutuessa pyydämme, että pelastusviranomaiset tarkistavat alueen ja puhdistamme maaperän rikkoutuneiden muuntajien jäljiltä heidän ohjeistuksensa mukaan. 
Johdot puretaan talvisin, jolloin maaperä säilyy mahdollisimman koskemattomana. Kaikessa työssämme, on se sitten purkamista, rakentamista tai suunnittelua, otamme ympäristönsuojelun huomioon. 

Työntekijävastuu

Kannamme vastuumme työntekijöistämme ja palkkaamme joka kesä kausityöntekijöitä. Meillä on jatkuvasti harjoittelijoita, joita opastamme työhön. Sähkötyöt tehdään vakituisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden voimin, emmekä käytä vuokrattua työvoimaa.
Ostamme maansiirto-, siivous-, raivaus- ja helikopteripalveluja luotettavilta paikallisilta urakoitsijoilta 

Työturvallisuus

Pidämme huolta lakisääteisistä velvoitteistamme ja koulutamme työntekijöitä säännöllisin väliajoin. Kannustamme työntekijöitä tekemään läheltä piti -tilanteista turvallisuusilmoituksia. 
Turvallisuustiimimme tekee riskiarviointeja työtilanteista, jotka käydään asentajien kanssa kerran viikossa läpi. Asentajien päivätyöt tehdään aina pareittain. Työmme tehdään moderneilla työkaluilla ja ajoneuvoilla. Huomioimme vaaralliset sääolosuhteet verkostotöissä ja viankorjauksissa.

Tietoturvallisuus

Huolehdimme jatkuvasti järjestelmiemme ajantasaisuudesta sekä palautumiskyvystä lisäksi henkilöstöä koulutetaan kohtaamaan erilaisia kyberuhkia. Takaamme tällä tietojärjestelmien toimivuuden myös poikkeustilanteissa. Hallussamme olevien henkilötietojen käsittely tapahtuu henkilösuojalakien mukaisesti.

Siirtohinnat

Emme kerää siirtohinnoissa regulaation mahdollistamaa maksimituottoa, vaan haluamme pitää alueemme asiakkaille siirtohinnat kohtuullisina. Pientuottajille verkkoon liittyminen on maksutonta ja ostamme kuluttajilta sähköä markkinahintaan. 

Taloudellinen vastuu

Maksamme veromme alueille, joilla toimimme. Parikkalan Valo on 73 prosenttisesti yksityishenkilöiden omistama. Muita omistajia ovat kunnat, yritykset ja yhteisöt. 

Yhteiskuntavastuu

Olemme paikallisten yhdistysten ja järjestöjen tukena ja sponsoroimme paikallistapahtumia, paikallisyhdistyksiä ja liikuntaa. 

Ota yhteyttä