Parikkalan Valo Oy | Vikapäivystys (24h): 05 43901 | Sähkökatkot | Yhteystiedot

Omistuksen rakenne

Yhtiön ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous.

Vuoden 2021 lopussa osakkeenomistajia oli yhteensä 2 750. Osakkaiden omistussuhteet jakautuvat seuraavasti:

Osakeomistus 31.12.2021

Valtio, kaupungit ja kunnat                            5 kpl
Yritykset ja yhteisöt                                         51 kpl
Yksityiset                                                       2 694 kpl

 

Hallintoneuvosto

Yhtiön hallintoneuvostoon kuuluu tällä hetkellä 21 jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenistä kolmannes on erovuorossa vuosittain. Hallintoneuvoston valitsee yhtiökokous.

Hallintoneuvostoon kuuluvat

Laamanen Jari, yrittäjä                                                puheenjohtaja
Anttonen Juho, maanviljelijä                                     varapuheenjohtaja
Airas Martti, asennuspällikkö                                     jäsen
Europaeus Teemu, märänpään operaattori        jäsen   
Heinonen Jari, maanviljelijä                                        jäsen
Hämäläinen Eija                                                                jäsen
Kojo Jarmo, sähköasentaja                                         jäsen
Kujanpää Ulla                                                                      jäsen
Laukkanen Kari, koneasentaja                                   jäsen
Mielikäinen Sipi                                                                  jäsen
Naukkarinen Janne                                                          jäsen
Neuvonen Esa, kiinteistönhoitaja                             jäsen
Neuvonen Johannes, maatalousyrittäjä                jäsen
Parvinen Vesa                                                                     jäsen
Silvennoinen Johanna, maatalousyrittäjä            jäsen
Sutinen Eija                                                                          jäsen
Terävä Jani, insinööri                                                      jäsen
Tiainen Jarmo, yrittäjä                                                   jäsen
Tiainen Unto, verkostoasentaja                                 jäsen
Torikka Terhi                                                                        jäsen
Tuunanen Elisa, sosionomi                                           jäsen

 

Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu tällä hetkellä viisi jäsentä. Hallituksen jäsenistä kolmannes on erovuorossa vuosittain. Hallituksen valitsee hallintoneuvosto.

Hallitukseen kuuluvat 

Hämäläinen Tapani, maa- ja metsätalousyrittäjä             puheenjohtaja
Pulkkinen Pasi, metsätalousyrittäjä                                        varapuheenjohtaja
Rissanen Varpu, laborantti                                                           jäsen
Sinkkonen Sami, yrittäjä                                                                jäsen       
Tervonen Tommi, yrittäjä                                                              jäsen

Ota yhteyttä