Parikkalan Valo Oy | Vikapäivystys (24h): 05 43901 | Sähkökatkot | Yhteystiedot

Omistuksen rakenne

Yhtiön ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous.

Vuoden 2020 lopussa osakkeenomistajia oli yhteensä 2 809. Osakkaiden omistussuhteet jakautuvat seuraavasti:

Osakeomistus 31.12.2020

Valtio, kaupungit ja kunnat                                        5 kpl
Yritykset ja yhteisöt                                                       51 kpl
Yksityiset                                                                            2 753 kpl

 

Hallintoneuvosto

Yhtiön hallintoneuvostoon kuuluu tällä hetkellä 19 jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenistä kolmannes on erovuorossa vuosittain. Hallintoneuvoston valitsee yhtiökokous.

Hallintoneuvostoon kuuluvat

Laamanen Jari, yrittäjä                                                puheenjohtaja
Sinkkonen Sami, yrittäjä                                              varapuheenjohtaja
Airas Martti, asennuspällikkö                                     jäsen
Anttonen Juho, maanviljelijä                                      jäsen
Europaeus Teemu, märänpään operaattori        jäsen   
Heinonen Jari, maanviljelijä                                        jäsen
Hämäläinen Eija                                                                jäsen
Kojo Jarmo, sähköasentaja                                         jäsen
Laukkanen Kari, koneasentaja                                   jäsen
Mielikäinen Sipi                                                                  jäsen
Naukkarinen Janne                                                          jäsen
Neuvonen Esa, kiinteistönhoitaja                             jäsen
Neuvonen Johannes, maatalousyrittäjä                jäsen
Niiranen Kyösti, rakennusinsinööri                          jäsen
Rissanen Varpu, laborantti                                           jäsen
Terävä Jani, insinööri                                                      jäsen
Tiainen Jarmo, yrittäjä                                                   jäsen
Tiainen Unto, verkostoasentaja                                 jäsen
Tuunanen Elisa, sosionomi                                           jäsen

 

Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu tällä hetkellä viisi jäsentä. Hallituksen jäsenistä kolmannes on erovuorossa vuosittain. Hallituksen valitsee hallintoneuvosto.

Hallitukseen kuuluvat

Berg Ari, toiminnanjohtaja                                                            puheenjohtaja
Hämäläinen Tapani, maa- ja metsätalousyrittäjä              varapuheenjohtaja
Pekonen Kari, maaseutuyrittäjä                                                 jäsen
Pulkkinen Pasi, metsätalousyrittäjä                                         jäsen
Tervonen Tommi, yrittäjä                                                               jäsen