Parikkalan Valo Oy | Vikapäivystys (24h): 05 43901 | Sähkökatkot | Yhteystiedot

Omistuksen rakenne

Yhtiön ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous.

Vuoden 2020 lopussa osakkeenomistajia oli yhteensä 2 809. Osakkaiden omistussuhteet jakautuvat seuraavasti:

Osakeomistus 31.12.2020

Valtio, kaupungit ja kunnat                                        5 kpl
Yritykset ja yhteisöt                                                       51 kpl
Yksityiset                                                                            2 753 kpl

 

Hallintoneuvosto

Yhtiön hallintoneuvostoon kuuluu tällä hetkellä 20 jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenistä kolmannes on erovuorossa vuosittain. Hallintoneuvoston valitsee yhtiökokous.

Hallintoneuvostoon kuuluvat

Laamanen Jari, yrittäjä                                                puheenjohtaja
Tervonen Tommi, yrittäjä                                            varapuheenjohtaja
Airas Martti, asennuspällikkö                                    jäsen
Anttonen Juho, maanviljelijä                                     jäsen
Berg-Tynkkynen Maaret, yrittäjä                              jäsen
Europaeus Teemu, märänpään operaattori       jäsen   
Heinonen Jari, maanviljelijä                                       jäsen
Kojo Jarmo, sähköasentaja                                        jäsen
Laukkanen Kari, koneasentaja                                  jäsen
Mielikäinen Sipi                                                                 jäsen
Naukkarinen Janne                                                         jäsen
Neuvonen Esa, kiinteistönhoitaja                            jäsen
Neuvonen Johannes, maatalousyrittäjä               jäsen
Niiranen Kyösti, rakennusinsinööri                         jäsen
Rissanen Varpu, laborantti                                          jäsen
Sinkkonen Sami, yrittäjä                                               jäsen
Terävä Jani, insinööri                                                     jäsen
Tiainen Unto, verkostoasentaja                                jäsen
Tirronen Janne, toimitusjohtaja                               jäsen
Tuunanen Elisa, sosionomi                                          jäsen
 

 

Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu tällä hetkellä viisi jäsentä. Hallituksen jäsenistä kolmannes on erovuorossa vuosittain. Hallituksen valitsee hallintoneuvosto.

Hallitukseen kuuluvat

Berg Ari, toiminnanjohtaja                                                            puheenjohtaja
Hämäläinen Tapani, maa- ja metsätalousyrittäjä              varapuheenjohtaja
Heltimoinen Jouni, toimitusjohtaja                                          jäsen
Pekonen Kari, maaseutuyrittäjä                                                 jäsen
Pulkkinen Pasi, metsätalousyrittäjä                                         jäsen