Parikkalan Valo Oy | Vikapäivystys (24h): 05 43901 | Sähkökatkot | Yhteystiedot | Online

Sähköverkon kehittämissuunnitelma 2024

01.05.2024

Sähköverkon kehittämissuunnitelmaa päivitetään kahden vuoden välein. Kehittämissuunnitelma on verkkoyhtiöille lakisääteinen velvollisuus ja kehittämissuunnitelmaan on verkkoyhtiön asiakkailla mahdollisuus vaikuttaa.

Osoitteessa https://pavo.kehittamissuunnitelma.fi/ on kuulemisalusta, johon toivomme palautetta asiakkailtamme ja sidosryhmiltä. Palautetta voi antaa ajalla 1.5.2024-31.5.2024. Saatu palaute otetaan huomioon suunnitelmassa. Verkonhaltijalla on kuulemisajan jälkeen aikaa kesäkuun loppuun saakka käsitellä kuulemisen tulokset kattavasti ja tehdä tarvittavat muutokset sisältöön ennen kehittämissuunnitelman toimittamista Energiavirastolle.

Kuulemisalustan tarkoituksena on antaa tarkempaa tietoa, miten toimintaympäristömme on muuttumassa ja miten kehitämme sähkönjakeluverkkoa entistä toimintavarmemmaksi. Sähköverkkostrategiaa kehitetään ja parannetaan alueella olevien ihmisten ja ympäristön ehdoilla.

Ota meihin yhteyttä
Ota yhteyttä
Takaisin sivun yläosaan