Parikkalan Valo Oy | Vikapäivystys (24h): 05 43901 | Sähkökatkot | Yhteystiedot

Tarjouslaskuri -palvelun käyttöehdot

 

Tutustu huolellisesti näihin ehtoihin ennen kuin käytät palvelua. Käyttämällä palvelua hyväksyt käyttöehdot. 

 

Näissä käyttöehdoissa kerromme palvelun aineiston käyttöä koskevat ehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteemme. Yhtiöllämme on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.

Palvelu on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta. Näihin ehtoihin ja internet-sivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

 

Vastuu palvelusta

Palvelussa asiakas voi tehdä sähkösopimuksen myyjän kanssa. Palvelu sisältää tietoja asiakkaan sähkönkäytöstä, sopimuksista ja energian hinnoista.

Asiakkaalla voi olla mahdollisuus sähkönmyyntisopimuksesta riippuen tehdä sivulla sähkönhinnan varmistuksia joista hän vastaa sopimuksen mukaisesti.

Myyjä vastaa sopimuksen mukaisesti sivuilla esitettävästä informaatiosta. Palvelussa esitettävää tietoa ei voida pitää kehotuksena tehdä sähkösopimus, muuttaa nykyistä sähkösopimusta tai tehdä sähkösopimusta koskevia muita toimenpiteitä. Asiakkaalla on vastuu tekemistään toimenpiteistä. Myyjä ei vastaa mistään kuluista tai vahingoista, jotka voivat aiheutua tämän palvelun käyttämisestä tai sivuilla olevasta informaatiosta.

 

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

 

Sivujemme visuaalinen ilme ja sivuillamme julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat, tekstit, ohjelmistot ja äänet ovat yhtiömme tai yhteistyökumppaneidemme tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaa aineistoon.

Sivuillamme julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin internet-sivuihin. Lehdistötiedotteita saa julkaista tiedotusvälineissä edellyttäen, että lähde mainitaan.

 

Tuotteiden hinnoittelu

Tarjoushinnat ovat reaaliaikaisia Nasdaq OMX pörssin hintoihin perustuvia. Kuvan kaappaukset tai tulosteet jonkin hetken tarjous hinnasta siihen vetoaminen sopimuksen teko hetkellä tai sopimuksen synnyttyä ei johda sopimuksen muuttamiseen tai perumiseen muuten kuin sähkönmyyntiehtojen SME 2014 mukaisissa tapauksissa. Sopimusvahvistus on hinnoitteluun liittyvissä asioissa ainut pätevä dokumentti.

 

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Palvelu vaatii vahvan tunnistautumisen, jotta asiakas voidaan luotettavasti tunnistaa. Tällöin on mahdollista saada datahubista asiakkaan tarjouksen laskemiseksi tarpeellisia tietoja. Tarkimman laskennan osalta uusien asiakkaiden on mahdollista antaa valtuutus www.suomi.fi palvelusta myyjälle vanhojen kulutustietojen saamiseksi.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 12 c § edellyttää, että jos kuluttaja ostaa hyödykkeitä tai sitoutuu maksuvelvollisuuteen verkossa siten, että maksua ei suoriteta samalla kertaa, on tämä kuluttaja tunnistettava vahvasti. Sopimuksen tekohetken lokitieto kerätään talteen.

Sivuilla kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen ja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. 

Tietoja ei käytetä markkinointiin.

Kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP -osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla nk. eväste (cookies) -tiedostoja tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Tässä yhteydessä emme kerää emmekä varastoi kävijöistä yksilöllisiä tietoja. Kävijä voi selaimen asetuksilla kieltää cookies -tiedostojen lähettämisen koneellensa mutta tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia sivujemme osia. Näitä tilastotietoja käytetään sivujen kehittämiseen ja parantamiseen.

Sivuilla voidaan kerätä henkilötietoja kävijän rekisteröityessä palvelumme käyttäjäksi. Henkilötietoja käsitellään sivuilla tarjottuun palveluun tai toimintaan liittyvään tarkoitukseen ja palveluidemme kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevien direktiivien mukaisesti ja lakien mukaisesti.

Jos kävijä lähettää yhtiöllemme toisen henkilön tietoja tai hän on alle 18-vuotias, tulee hänen varmistaa, että tietojen luovuttamiseen yhtiöllemme on ao. henkilön tai huoltajan suostumus näiden ehtojen mukaista käyttötarkoitusta varten.

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi yhtiömme lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.
Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatason yhtiömme on toteuttanut tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein.

 

Oikeus kieltäytyä sopimuksen tekemisestä

Myyjällä on oikeus kieltäytyä sopimuksen loppuun saattamisesta automaattisesta sopimusvahvistuksesta huolimatta perustelluista syistä, kuten aiemmat väärin käytökset sopimussuhteessa, sopimuksen tekeminen syynä uusi sopimus vaikka asiakas ei tosiasiassa muuta osoitteesta pois, asiakkaan antama virheellinen tieto sopimusta tehdessä. Myyjällä on oikeus perua asiakkaan tekemä sopimus viikon kuluessa sopimuksenteko hetkestä, mikäli on osoitettavissa että palvelu on toiminut hinnoittelun osalta virheellisesti. Esimerkki virheellisestä hinnasta on että sopimuksen hinta on alhaisempi kuin vastaavan jakson suojaustuotteiden systeemi ja aluehinnat Nasdaq OMX pörssissä.

Ota meihin yhteyttä
Ota yhteyttä
Takaisin sivun yläosaan