Parikkalan Valo Oy | Vikapäivystys (24h): 05 43901 | Sähkökatkot | Yhteystiedot

Oletko rakentamassa tai tarvitsetko nykyistä suuremman sähköliittymän?

Ota yhteys asiakapalveluumme ja saat tarjouksen liittymästä. Lisäksi voit myös ryhtyä sähköntuottajaksi pienessä tai mahdollisesti isommassakin mittakaavassa.

Liittymätarjousta varten tarvitsemme käyttöpaikan sijainnin ja tiedot liittymän tehosta eli sähköntarpeesta. Hinnoittelussa sovellamme Energiaviraston hinnoitteluohjeita.

Energiaviraston ohjeistukset liittymien hinnoittelusta

Pienjännitejakeluverkoissa noudatettavia periaatteita ovat vyöhykehinnoittelu, aluehinnoittelu, teholiittymät sekä tapauskohtainen hinnoittelu. Pienjänniteliittymien hinnoittelu perustuu rakennuskustannuksiin sekä kapasiteettivarausmaksuun. Olemassa olevan pienjänniteverkon alueella pääsääntöisenä hinnoittelumenetelmänä käytetään vyöhykehinnoittelua.

Vyöhykehinnoitellun alueen ulkopuolella käytetään ensisijaisesti aluehinnoittelua. Tapauskohtaista hinnoittelua käytetään, jos aluehinnoittelun soveltamiselle ei ole edellytyksiä. Pienjänniteteholiittymien hinnoittelumenetelmää sovelletaan tilanteissa, jos hinnastossa ei ole valmiiksi määritettynä kyseistä liittymätehoa vastaavaa liittymähintaa.

Liittymisasioissa kannattaa olla ajoissa liikkeellä, jotta liittymän rakentamiseen voidaan varata riittävästi aikaa. Uusi liittymä vaikuttaa usein koko alueen sähköverkon rakenteeseen, jolloin tarvitaan suunnitteluaikaa.

Liittymän toimitus voi kestää muutamasta viikosta aina muutamaan kuukauteen liittymän vaatiman sähköverkon ja aiemmin sovittujen kohteiden laajuudesta riippuen. Pyrimme rakentamaan kaikki uudet liittymät maakaapelijohtoina ja routa-aikaan liittymiä ei rakenneta.

Taajama-alueella toimitusaika on yleensä lyhyempi kuin haja-asutusalueella.

Liittymissopimus tehdään aina kirjallisena. Sopimuksessa sovitaan liittymän tarvitsema pääsulakekoko, maksu- ja toimitusehdot sekä liittymismaksun suuruus.

 

Liittymisasioissa Teitä palvelevat toimistomme aukioloaikoina

Anne Varis ja Ritva Reinikainen
Puh. 05 439 0212
etunimi.sukunimi@pavo.fi
 
tai
 
Hannu Ahokas
Puh. 05 439 0290
etunimi.sukunimi@pavo.fi

Rakentajan sähköopas

Oletko suunnittelemassa omakotitalon tai kesäasunnon rakentamista? Onnistuneessa rakennusprojektissa sähköistyksellä on keskeinen osa. Sen joustavaan ja taloudelliseen toteuttamiseen tarvitset tietoa ja asiantuntijapalveluja.

Parikkalan Valo haluaa auttaa alueemme rakentajia kaikissa sähköistykseen liittyvissä asioissa. Olemme laatineet rakentajille muistilistan eri rakentamisvaiheen aikana huomioitavista sähköistykseen liittyvistä asioista.

Ota yhteyttä sähköyhtiöön riittävän ajoissa

Meiltä saat tietoa sähköliittymään ja työmaasähköön liittyvistä asioista. Sähköliittymän rakentamiseen ja työmaasähkön toimitukseen tulee varata riittävästi aikaa. Siksi kannattaa ottaa yhteys sähköyhtiöön ajoissa, mieluimmin vähintään kaksi kuukautta ennen rakennustyön alkua.

Asiakaspalvelustamme saat lisäksi neuvoja pientalon sähköistämisestä, lämmitysmuodoista ja tuotevalikoimastamme sekä tietoja sähkösuunnittelijoista ja -urakoitsijoista.

Sähkösuunnittelu ja urakkasopimus

Hyvä sähkösuunnitelma luo perustan onnistuneelle sähköistykselle. Rakentajan kannattaa itse miettiä omat tarpeensa ennen suunnitelman tekoa. Sähköistyksen mahdollisuuksiin voi tutustua rakentajanäyttelyissä, alan lehdissä ja sähkösuunnittelijan kanssa yhdessä. Sähkösuunnitelman tekee ammattitaitoinen sähkösuunnittelija. Tietoja suunnittelijoista saat sähköyhtiöltäsi sekä Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenluettelosta. Hyvässä suunnitelmassa on otettu huomioon perheen tarpeet sekä tulevaisuuden tekninen kehitys ja laajentamismahdollisuudet.

Tee kirjallinen sopimus

Suunnitelman pohjalta kannattaa pyytää vertailukelpoisia urakkatarjouksia. Mikäli olet valinnut sähköistystyön valvojan, on hyvä käydä tarjoukset hänen tai muun asiantuntijan kanssa läpi. Erot urakkahinnoissa saattavat johtua kilpailun lisäksi myös erilaisista tarvikkeista. Urakoitsijaa valittaessa on huomioitava, että sähköasennuksia saavat tehdä vain Turvatekniikan keskuksen (TUKES) valvomat urakoitsijat (urakoitsijahaku). Omakotitalon sähkötöitä tekee urakoitsija, jolla on sähköpätevyys S1 tai S2 tai vanhan sähkölain mukainen A-, B- tai C- urakointioikeus.

Sähköyhtiöllä on tietoa alueella toimivista sähköurakoitsijoista. Valitun sähköurakoitsijan kanssa tehdään kirjallinen urakkasopimus. Sähköurakoitsijalta saat valmiit lomakkeet sopimusta varten. Sopimuksessa sovitaan kaikki sähköistykseen liittyvät yksityiskohdat mm. työn suorittaminen, aikataulut, tarkastukset ja käytönopastus.

Käyttöohjeet ja talon piirustukset on hyvä tallettaa mahdollista myöhempää käyttöä varten. Työmaalla sähkötöiden valvoja seuraa urakoitsijan työn laatua ja katsoo, että käyttöönottotarkastus ja sovittu käytönopastus toteutuvat. Maksullisen varmennustarkastuksen voit halutessasi teettää Turvatekniikan keskuksen TUKESin nimeämällä valtuutetulla tarkastajalla tai tarkastuslaitoksella.

Liittymissopimus

Kirjallinen liittymissopimus tehdään ennen kiinteistön liittämistä sähköverkkoon. Liittymismaksu sisältää kapasiteettivarausmaksun ja sähköverkon liittämisen
kannalta tarpeellisen verkon laajentamisrakentamisen olemassa olevasta verkosta sovittuun liittymispisteeseen. Mittauskeskus ja liittymisjohto eivät sisälly liittymismaksuun.

Tilaa työmaasähkö

Työmaasähkö kannattaa tilata riittävän ajoissa liittymätilauksen yhteydessä. Voit vuokrata valmiin työmaakeskuksen tai hankkia erillisen keskuksen työmaasähköä varten. Varsinkin kesäasunnoissa kannattaa tilata lopullinen mökkikeskus jo liittymän yhteydessä, sitä voidaan hyödyntää myös työmaasähköistyksessä. Kysy lisää työmaasähköstä asiakaspalvelustamme.

Liittymisjohto

Liittymisjohdon voi asiakas tilata meiltä tai sähköurakoitsijalta. Liittymisjohto on tontin rajalla tai kiinteistön läheisyydessä olevan pylvään tai kaapelijakokaapin ja pääkeskuksen välinen kaapeli. Liittymiskaapelin kustannukset eivät sisälly liittymismaksuun. Kaapelinmitoitus tehdään sähköyhtiön ohjeiden mukaisesti ja sen kaivaminen ja peittäminen kuuluvat rakentajalle. Kaapeli upotetaan n. 0,7 metrin syvyyteen. Ennen kaivutyön aloittamista varmista sähkö- ja puhelinyhtiöltä, ettei tontilla ole aiemmin asennettuja kaapeleita. Myös tele- ja antennikaapeli kannattaa laittaa samaan ojaan liittymisjohdon kanssa.

Mittarointipyyntö

Ennen kuin sähköä lopullisen mittauskeskuksen kautta on saatavissa, on kWh-mittari asennettava keskukseen eli keskus on mittaroitava. Mikäli mittauskeskus on hankittu Parikkalan Valon kautta, Parikkalan Valo hoitaa mittarointipyyntöön liittyvät asiat itse ilman, että asiakkaan tarvitsee siihen millään tavoin puuttua. Sen sijaan, jos keskus on hankittu sähköurakoijalta, on hänen lähetettävä Parikkalan Valolle mittarointipyyntö/urakointilomake, jossa on tietoja sekä mittaroitavasta kohteesta että sähköurakoijasta. Pyyntöön on myös syytä laittaa toivottu mittaroimispäivä. Sähkömittari tulee sijoittaa aina ulos, jotta sen luokse päästään helposti.

Käyttöönotto ja varmennustarkastus

Sähköurakoitsija tekee käyttöönottotarkastuksen. Siinä todetaan sähkölaitteiden toimivuus ja turvallisuuden tarkastus. Vaadi urakoitsijalta sovittu sähkölaitteiden käytönopastus ja loppuasiakirjat.

Ota yhteyttä