Parikkalan Valo Oy | Vikapäivystys (24h): 05 43901 | Sähkökatkot | Yhteystiedot

Yleistä pientuotannosta

Pientuotanto on lisääntynyt kovasti viime vuosina erityisesti aurinkopaneelien muodossa. Sopivassa kohteessa asiakas voi pienentää ostosähkönsä osuutta, ja tätä myötä myös sähkölaskuaan pientuotantoa hyödyntämällä. Parikkalan Valo Oy:n verkkoon pientuotannon liittäminen on mahdollista, kun laitteisto on  standardin SFS-EN 50549-1:2019 vaatimusten mukainen ja huipputeholtaan enintään 100kVA:n suuruinen. Pientuotantoa suunniteltaessa tulee selvittää minkä kokoisen tuotantolaitteiston asiakkaan käyttöpaikalle voi asentaa. Tuotantolaitteiston koko on riippuvainen alueella olevasta sähköverkosta, joten tuotannon maksimiteho vaihtelee alueittain. Maksimitehon määrityksellä varmistutaan siitä, ettei tuotantolaitteisto aiheuta ongelmia asiakkaan sähkönlaadulle tai muille sähköverkon käyttäjille. Ennen laitteiston hankintaa asiakkaan tulee selvittää kunnan kaavoitusviranomaisilta, tarvitseeko tuotantolaitteiston asennus luvan viranomaisilta.

Tuotantolaitteiston asentaminen

Tuotantolaitteiston saa asentaa vain sähköalan ammattilainen ja suositeltavaa on, että hankinnan kilpailuttaa. Alalla harjoitetaan ikävä kyllä myös aggressiivista kauppaamista. Pikaisesti tehdyssä hankinnassa on vaarana, että hankittu laitteisto on ylihintainen ja kohteeseen sopimaton.

Laitteiston asentanut urakoitsija ilmoittaa Parikkalan Valo Oy:lle laitteiston tiedot mikrotuotannon yleistietolomakkeella.

 
 

Lähetä täytetty yleistietolomake osoitteeseen:

tuotanto (at) pavo.fi

 

 

Huom. Laitteistoa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin Parikkalan Valo Oy:ltä annetaan lupa käyttöönottoon.

Mikrotuotannon yleistietolomakkeen tarkastuksen jälkeen asiakkaan kanssa tehdään tarvittavat sopimukset laitteiston liittämisestä ja käyttämisestä.

Tuotetun sähkön myynti

Määräysten mukaan asiakkaan tulee tehdä myös sopimus ylijäämäsähkön myynnistä jonkin sähkönmyyjän kanssa, jos laitteistosta on teknisesti mahdollista siirtää energiaa verkkoon.

Parikkalan Valo Oy ostaa sähkönmyyntiasiakkailtaan pientuotannon ylijäämäsähköä, joten voit halutessasi myydä ylijäämäsähkön meille Pientuotannon osto.

Pientuotantoon liittyviä ohjeita

Tuotannon liittämisen ohje

Kotitalouden sähköntuotannon tuloverotuksen ohje

TULLI - Sähkön pientuotannon verotus helpottuu

Energiateollisuuden suositus: Sähkön pientuotannon tekniset vaatimukset 2021

Energiateollisuus: Tekninen liite 1 ohjeeseen sähköntuotantolaitoksen liittäminen jakeluverkkoon - nimellisteholtaan enintään 100 kVA laitoksen liittäminen

Energiateollisuus: Tekninen liite 2 ohjeeseen sähköntuotantolaitoksen liittäminen jakeluverkkoon - nimellisteholtaan yli 100 kVA laitoksen liittäminen

Sener: Pienvoimaloiden liittäminen jakeluverkkoon 2001

Fingrid: Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV2018

Sähkön pientuotantoon liittyvissä asioissa Teitä palvelee toimistomme aukioloaikoina

Timo Karhinen
Puh. 05 439 0235
etunimi.sukunimi@pavo.fi

Ota yhteyttä