Parikkalan Valo Oy | Vikapäivystys (24h): 05 43901 | Sähkökatkot | Yhteystiedot

Raivaamme pienjännitejohtoalueiden puustoa seuraavilla alueilla:


Särkilahti, Uitonsalo, Saukonsaari, Pietolansaari, Puhakka, Piojärvi, Kakonsalo,
Sarajärvi, Innasennurkka, Koskenkulma, Torsansalo, Torsanpää, Pohja-Lankila,
Ahjärvi ja Kekäleniemi

Johtoon kiinni yltävät puut kaadetaan ja johdon lähellä olevat oksat sahataan. Raivausta tehdään huhtikuun 2023 loppuun saakka. Mikäli johdon läheisyydessä on erityisesti suojeltavaa puustoa, pyydämme ilmoittamaan niistä ja merkitsemään ne selvästi. Raivattu puusto jätetään maastoon ja se kuuluu maanomistajalle.

Lisätietoja: Pekka Suomalainen p. 050 309 9231

Takaisin
Ota yhteyttä