Parikkalan Valo Oy | Vikapäivystys (24h): 05 43901 | Sähkökatkot | Yhteystiedot

Raivaamme 20 kV johtoalueita:


Savikummun, Rautalahden, Kirjavalan, Saaren kk:n, Mikkolanniemen, Niukkalan ja Uukuniemen alueilla.

Särkisalmen, Vapasen, Kalajärven, Kirjavalansalon ja Hiukkajoen alueilla.

Raivausta tehdään elokuusta alkaen koko loppukesän ajan.

Pohjavesakon raivauksen lisäksi kaadetaan myös johtoalueita mahdollisesti kaventavat reunapuut. Raivattu puusto jätetään maastoon ja se kuuluu maanomistajalle.

Mikäli johtoalueella on erityisesti suojeltavaa puustoa, pyydämme merkitsemään ne selvästi. Merkintään tarvittavia kylttejä ja merkintäohjeita saa Parikkalan Valo Oy:n verkkopalveluosastolta.

Pekka Suomalainen p. 050 3099 231

Takaisin
Ota yhteyttä