Parikkalan Valo Oy | Vikapäivystys (24h): 05 43901 | Sähkökatkot | Yhteystiedot

Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelma

Vuodesta 2014 alkaen jakeluverkkoyhtiöt on velvoitettu laatimaan oman jakeluverkon kehittämissuunnitelman, jossa jokainen yhtiö ilmoittaa toimenpiteidensä laajuuden päästäkseen sähkömarkkinalaissa velvoitettuihin sähkön toimitusvarmuuden vaatimuksiin.

Kehittämissuunnitelma tulee päivitettäväksi aina kahden vuoden välein. Kehittämissuunnitelma lähetetään Energiaviraston tarkistettavaksi.

Jakeluverkonhaltijan on kuultava asiankuuluvia verkon käyttäjiä kehittämissuunnitelmasta.

Asiaankuuluviksi verkon käyttäjiksi katsotaan verkonhaltijan jakeluverkon käyttäjät. Verkon käyttäjien kuulemisen on kestettävä vähintään yhden kuukauden.

Kehittämissuunnitelma on laitettu kuultavaksi 31.10.2022, kuuleminen päättyy 30.11.2022.

Parikkalan Valon kehittämissuunnitelma 2022

Voit antaa lausunnon sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelma -sivulla.

 

Takaisin
Ota yhteyttä