Parikkalan Valo Oy | Vikapäivystys (24h): 05 43901 | Sähkökatkot | Yhteystiedot

Parikkalan Valon yhtiökokoustiedote 2022

 

Parikkalan Valo Oy:n liikevaihto vuonna 2021 oli 11,1 M€. Liikevoitto oli 3,3 M€ ja tilikauden tulos 2,5 M€, mikä on 2,0 M€ edellisvuotta suurempi. Tuloksen paraneminen johtui sähkönmyyntiliiketoiminnan tuloksen paranemisesta liittyen sähköjohdannaisten pakollisten varausten pienentymiseen.  

Investoinnit sähkönjakeluverkkoon olivat 1,5 M€.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa A-sarjan osakkeelle 1,10 €/osake ja S-sarjan osakkeelle 0,90 €/osake. Täsmäytyspäivä on 25.5.2022 ja osingonmaksupäivä 10.6.2022.

Vuosi 2021 oli Parikkalan Valo Oy:n 85. toimintavuosi. Toimintavuonna henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli 28 henkilöä.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Olli Mattila puh. 050 3099 236

Takaisin
Ota yhteyttä