Parikkalan Valo Oy | Vikapäivystys (24h): 05 43901 | Sähkökatkot | Yhteystiedot

Parikkalan Valo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Parikkalassa 29.9.2020. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset, varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Parikkalan Valo Oy:n yhtiökokoustiedote 2020


Parikkalan Valo Oy:n liikevaihto vuonna 2019 oli 11,8 M€. Liikevoitto oli 2,1 M€ ja tilikauden tulos 2 M€, mikä on 1,7 M€ edellisvuotta suurempi. Tulos on yhtiön historian paras. Tuloksen kasvuun vaikutti ennen kaikkea sähkönmyyntiliiketoiminnan toimintatapojen ja prosessien uudistaminen.  

Yhtiön investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä sijoitukset sähköntuotanto-osuuksiin olivat yhteensä 2,6 M€. Investoinneista suurin osa kohdistui sähköntoimitusvarmuuden kehittämiseen sähkömarkkinalain mukaisesti.

Energiavirasto julkaisi vuoden 2019 lopulla neljännen valvontajakson kolmannen vuoden (2018) kohtuullisen tuoton laskelman. Laskelman mukaisesti Parikkalan Valo Oy:n Sähkönsiirtoliiketoiminnan alituotto oli 1,5 M€. Haasteellisista olosuhteista ja toimitusvarmuusinvestoinneista huolimatta Parikkalan Valo Oy:n sähkönsiirtohinnat ovat olleet huomattavasti alle Energiaviraston suurimman salliman.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa A-sarjan osakkeelle 1,00 €/osake ja S-sarjan osakkeelle 0,85 €/osake. Edellisenä vuonna osinkoa jaettiin A-sarjan osakkeelle 0,70 €/osake ja S-sarjan osakkeelle 0,60 €/osake. Täsmäyspäivä on 29.9.2020 ja osingonmaksupäivä 23.10.2020.

Vuosi 2019 oli Parikkalan Valo Oy:n 83. toimintavuosi. Toimintavuonna henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli 27 henkilöä.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Janne Rouvinen 040 588 0702.

Takaisin
Ota yhteyttä