Parikkalan Valo Oy | Vikapäivystys (24h): 05 43901 | Sähkökatkot | Yhteystiedot

Parikkalan Valo Oy:n yhtiökokoustiedote 2021

 

Parikkalan Valo Oy:n liikevaihto vuonna 2020 oli 10,4 M€. Liikevoitto oli 1,2 M€ ja tilikauden tulos 0,5 M€, mikä on 1,5 M€ edellisvuotta pienempi. Tuloksen pieneneminen johtui sähkönmyyntiliiketoiminnan tappioista. Tappioita aiheuttivat sähköjohdannaisten pakollisten varausten suureneminen, yhtiötason profiilikustannus eli päivä ja yö -hintojen poikkeuksellisen suuri ero ja poikkeuksellisen suuri aluehintaero Pohjoismaiden ja Suomen välillä.  

Investoinnit sähkönjakeluverkkoon olivat 1,7 M€. Kaakon Energian kautta omistettujen Kanteleen Voima Oy:n, Puhuri Oy:n ja SV Vesivoiman osuudet myytiin toimintavuoden lopussa pois.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa A-sarjan osakkeelle 0,80 €/osake ja S-sarjan osakkeelle 0,70 €/osake.  Täsmäytyspäivä on 22.6.2021 ja osingonmaksupäivä 7.7.2021.

Vuosi 2020 oli Parikkalan Valo Oy:n 84. toimintavuosi. Toimintavuonna henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli 28 henkilöä.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Olli Mattila 050 3099 236.
 

Takaisin
Ota yhteyttä