Parikkalan Valo Oy | Vikapäivystys (24h): 05 43901 | Sähkökatkot | Yhteystiedot

Kutsu Parikkalan Valo Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

 

Parikkalan Valo Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.5.2022 klo 9.00 alkaen Parikkalan Valo Oy:n toimitalolla, osoitteessa Parikkalantie 15, 59100 Parikkala. Ilmoittautuneiden vastaanotto aloitetaan kokouspaikalla klo 8.30.

Kokouksessa käsitellään:

Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan kuuluvat asiat.

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta.

Hallituksen ehdotus on kuvattu kokonaisuudessaan yhtiökokouksen asialistalla, joka on osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.parikkalanvalo.fi.

 Osakkeen omistajan ehdotus hallintoneuvoston lakkauttamisesta ja tähän liittyvistä yhtiöjärjestyksen muutoksista.

Osakkeenomistajan ehdotus on kuvattu kokonaisuudessaan yhtiökokouksen asialistalla, joka on osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.parikkalanvalo.fi.

Asia esitetään yhtiöjärjestyksen muutoksen osalta käsiteltäväksi kahdessa peräkkäisessä yhtiökokouksessa.

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset kokousasiakirjat ja edellä mainitut ehdotukset sekä yhtiökokouskutsu ovat viikon ajan ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön toimitiloissa, osoitteessa Parikkalantie 15, 59100 Parikkala. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajalle.

Osakkeenomistajaa pyydetään ystävällisesti huomioimaan, että yhtiöjärjestyksen määräyksestä johtuen osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava osallistumisesta yhtiölle. Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään perjantaina 20.5.2022 klo 12.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoin: kirjeitse osoitteeseen Parikkalan Valo Oy, Parikkalantie 15, 59100 Parikkala, sähköpostilla osoitteeseen sanna.hallikainen@pavo.fi tai puhelimitse numeroon 05 43901.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisesti avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ääniluettelon laatimista silmällä pitäen alkuperäisinä yhtiölle ilmoittautumisajan kuluessa.

Parikkalassa 21.4.2022
Parikkalan Valo Oy:n hallitus

 

Asialista
Hallituksen ehdotus
Liite 1: Osakkeenomistajan ehdotukset

Yhtiökokousvaltakirja

Takaisin
Ota yhteyttä