Parikkalan Valo Oy  |  Vikapäivystys (24h): 05 43901  |  Sähkökatkot  |  Yhteystiedot

Uutiset

You are here

Home / Valo / Uutiset

Uutiset

Parikkalan  Valo Oy:llä hyvä toiminnallinen vuosi

Sähkönkäyttö kääntyi vuona 2016 kasvuun usean lämpimän vuoden jälkeen. Sähköä käytettiin Parikkalan Valo Oy:n jakeluvastuualueella 5,8 prosenttia edellisvuotta enemmän. Sähkönmyynnin määrä kasvoi yli 40 prosenttia.  Sähkönsiirron ja sähkönmyynnin kasvu kasvattivat yhtiön liikevaihtoa.
 

Raivaamme 20 kV johtojen vierimetsiä

Raivauksella pyritään ennaltaehkäisemään lumikuorman ja kovan tuulen aiheuttamia sähkökatkoja.

 

Johtoalueen vieressä olevasta metsästä kaadetaan riukumaisia, lahoja, haaroittuneita ja muita heikkokuntoisia puita joilla on suuri riski kaatua linjan päälle.

 

Kaadetut puut jätetään maastoon. Maanomistaja voi korjata puut halutessaan esim. polttopuuksi.

 

Lisätietoja:
Pekka Suomalainen p. 050 309 9231

Parikkalan Valo Oy
Sähkönsiirto

Sähkötapaturma 22.11.2016

Parikkalan Valo Oy:n sähköverkkoasentaja on saanut 20 kV sähköiskun aamulla 22.11.2016 muuntamotyömaalla Parikkalassa.

 

Sähköisku sattui työtehtävässä ja henkilö on ollut tajuissaan tapahtuman jälkeen ja hänet on toimitettu jatkohoitoon Lappeenrantaan.

 

Omaisilta saadun tiedon mukaan hän on kotiutumassa iltaan mennessä.

 

Lisätietoja:

Olli Mattila, verkkopäällikkö 
Puh: 050 309 9236

 

Pekka Suomalainen, työpäällikkö
Puh: 050 309 9231

Pages