Parikkalan Valo Oy  |  Vikapäivystys (24h): 05 43901  |  Sähkökatkot  |  Yhteystiedot

Uutiset

You are here

Home / Valo / Uutiset

Uutiset

Raivaamme 20 kV johtoalueiden puustoa seuraavilla alueilla:

Kannas, Tyrjä, Rasvaniemi, Kesusmaa ja Kinnarsalmi.

 

Pohjavesakon raivauksen lisäksi kaadetaan myös johtoalueita mahdollisesti kaventavat reunapuut.

 

Johtoalueen vieressä olevasta metsästä poistetaan vesakkoa ja kaadetaan riukumaisia, lahoja, haaroittuneita ja muita heikkokuntoisia puita joilla on suuri riski kaatua linjan päälle. Johdon vierestä kaadettu puusto kuuluu maanomistajalle ja se jätetään maastoon.

 

Sähkötuotteet uudistuivat

Sähkö tulee nyt Valo tuotteina.

Täsmä Valo tuotteella laskemme sinulle yksilöllisen sähkön hinnan, joka  muodostuu tarkasti sopimuksentekohetkellä olevan tukkumarkkinatilanteen ja yksilöllisesti toteutuneen käyttöprofiilin perusteella.

Täsmä Valo+ tuotteella voit lisäksi omalla sähkönkäytön ajoituksella on mahdollista vaikuttaa sähkön hintaan sopimuskauden aikana, koska asiakkaan käyttöprofiilista aiheutuva kustannus lasketaan tarkasti toteuman mukaan.

Spot Valo tuotteella saat Joka tunnille markkinahinnalla sähköä.

Liittymis- ja verkkopalveluehdot muuttuivat

Uudet sähkönjakeluverkon liittymisehdot (LE2019) ja verkkopalveluehdot (VPE2019) on lähetetty kaikille asiakkaillemme. Ehdoissa on muutettu mm. määritelmiä, terminologiaa ja ehtoja on yhtenäistetty lainsäädännön kanssa. Uudet ehdot tulevat käytettäväksi 17.05.2019.  Ehtojen muutokset eivät edellytä asiakkaalta mitään toimenpiteitä.

 

Ehdot ja kooste ehtojen muutoksista löytyvät myös www-sivuiltamme.

 

Parikkalan Valo Oy:n yhtiökokoustiedote 2019

Parikkalan Valo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Parikkalassa 7.5.2019. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset, varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

 

Parikkalan Valo Oy:n yhtiökokoustiedote 2019

 

Pages