Parikkalan Valo Oy  |  Vikapäivystys (24h): 05 43901  |  Sähkökatkot  |  Yhteystiedot

Uutiset

You are here

Home / Valo / Uutiset

Uutiset

Vakiokorvaukset

Vakiokorvaukset maksetaan seuraavassa mahdollisessa laskussa. 18.12.2019 alkaneen Aapo-myrskyn aiheuttamien sähkökatkojen läpikäynti ja raportoiminen vie runsaasti aikaa ja jokaisen sähkönkäyttäjän saama vakiokorvaus lasketaan erikseen edellisen vuoden sähkönkulutuksen perusteella. Tämän hetkisen arvion mukaan vakiokorvaukset näkyvät sähkölaskulla helmi- tai maaliskuussa.

 

Lisätietoa vakiokorvauksista: http://www.parikkalanvalo.fi/sahkonsiirto/sahkokatkot/vakiokorvaukset

 

Häiriötiedote 21.12.2019 klo 13:00

Säätilan muuttuminen leudommaksi on aiheuttanut muutamia uusia vikoja eri puolille jakeluvastuualuettamme. Uudet viat on saatu suurimmaksi osaksi korjattua. Säätilan muuttuminen voi aiheuttaa sähkön katkeamista ja nopeaa palautumista, eli jälleenkytkentöjä. Vikoja on vielä eripuolilla jakeluvastuualuettamme ja tällä hetkellä sähköttömiä asiakkaita on noin 100. Tilanteen odotetaan helpottavan sään lämmetessä edelleen. Vikojen korjausta jatketaan.

Häiriötiedote 20.12.2019 klo 16:45

Aapo-lumimyräkän aiheuttamien sähkövikojen korjaus on jatkunut koko päivän. Parikkalan Valon omien asentajien lisäksi apua vikojen korjaukseen on saatu muilta yhtiöiltä. Helikopteri avusti tänään vikojen paikantamisessa aamuisen sumun hälvettyä pimeän tuloon saakka. Vikoja on eripuolilla jakeluvastuualuettamme ja tällä hetkellä sähköttömiä asiakkaita on noin 300. Mikäli säätila ei aiheuta uusia vikoja, keskijänniteverkon viat saadaan korjattua tämän vuorokauden kuluessa. Pienjänniteverkon kaikkia vikoja ei saada korjattua tämän vuorokauden aikana.   

Sähköjen palautuessa

Mikäli sähköjen palautuessa valot himmenevät ja kirkastuvat tai tapahtuu muuta normaalista poikkeavaa, tulee sähkön katkaista pääkytkimestä. Kyseessä voi olla ns. nollavika. Nollavika voi rikkoa elektronisia laitteita ja kodinkoneita tai aiheuttaa pahimmassa tapauksessa hengenvaaran.

Mikäli sähköt palautuvat vain osaan kiinteistöä, kyseessä voi olla ns. vaihevika. Vaiheviasta ei ole haittaa kodinkoneille, mutta se voi rikkoa 3-vaihesähkömoottorin, ilman asian mukaista suojausta.

Häiriötiedote 20.12.2019 klo 10:45

Aapo-lumimyräkän aiheuttamien sähkövikojen korjausta on jatkettu läpi yön ja korjaustyöt jatkuvat edelleen. Valoisan aikaan vikojen korjaaminen nopeutuu. Sumusta johtuen helikopteri ei päässyt heti aamusta ilmaan, mutta avustaa tällä hetkellä vikojen paikantamisessa. Vikoja on edelleen eri puolilla jakeluvastuualuettamme ja sähköttömiä asiakkaita on noin 1 200. Mikäli säätila ei aiheuta uusia vikoja, ennuste on, että keskijänniteviat saadaan korjattua tämän vuorokauden kuluessa. Kaikkia pienjännitevikoja ei todennäköisesti saada korjattua tämän vuorokauden kuluessa.

Pages