Parikkalan Valo Oy  |  Vikapäivystys (24h): 05 43901  |  Sähkökatkot  |  Yhteystiedot

Uutiset

You are here

Home / Valo / Uutiset

Uutiset

Asiakaspalvelu

Noudatamme Etelä-Karjalan turvallisuus- ja valmiustoimikunnan antamaa suositusta ja pidämme yhtiössämme pandemiarajoitukset edelleen voimassa. Toimimme huoltovarmuuden kannalta kriittisellä alalla ja siksi meidän on noudatettava asiassa erityistä huolellisuutta.

 

Parikkalan Valon toimitalon asiakaspalvelupiste on suljettu toistaiseksi, emmekä ota asiakkaita ja vierailijoita vastaan toimitiloissamme. Palvelemme asiakkaita puhelimitse ja sähköpostitse normaaliin tapaan.

 

Suomen Voima on ostanut Kaakon Energian omistukset kolmessa sähköntuotantoyhtiössä

Kaakon Energia Oy sähkönhankintayhtiö, jonka omistajina ovat Imatran Seudun Sähkö Oy, Parikkalan Valo Oy ja Outokummun Energia Oy. 

 

Maanantaina 30.11. allekirjoitetulla kauppakirjalla Suomen Voima on ostanut Kaakon Energian noin viidenneksen omistuksen:  

 

- Puhuri Oy:ssä
- Kanteleen Voima Oy:ssä
- SV Vesivoima Oy:ssä
 

Raivaamme pienjännitejohtoalueiden puustoa Parikkalassa

Savikummun, Rautalahden, Kirjavalan, Saaren kirkonkylän, Honkakylän, Mikkolanniemen, Niukkalan, Uukuniemen ja Suitsan alueilla.

 

Johtoon kiinni yltävät puut kaadetaan ja johdon lähellä olevat oksat sahataan. Johdon vierestä kaadettu puusto kuuluu maanomistajalle.

 

Raivaus aloitetaan joulukuussa 2020 ja sitä tehdään koko talven ajan.
Mikäli johdon läheisyydessä on erityisesti suojeltavia puita, pyydämme ilmoittamaan niistä ja merkitsemään ne selvästi. Raivattu puusto jätetään maastoon ja se kuuluu maanomistajalle.

 

Parikkalan Valo Oy:n yhtiökokoustiedote 2020

Parikkalan Valo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Parikkalassa 29.9.2020. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset, varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

 

Parikkalan Valo Oy:n yhtiökokoustiedote 2020

 

Parikkalan Valo Oy:n liikevaihto vuonna 2019 oli 11,8 M€. Liikevoitto oli 2,1 M€ ja tilikauden tulos 2 M€, mikä on 1,7 M€ edellisvuotta suurempi. Tulos on yhtiön historian paras. Tuloksen kasvuun vaikutti ennen kaikkea sähkönmyyntiliiketoiminnan toimintatapojen ja prosessien uudistaminen.  

 

Pages