Parikkalan Valo Oy  |  Vikapäivystys (24h): 05 43901  |  Sähkökatkot  |  Yhteystiedot

Pientuotanto

You are here

Home / Sähkönsiirto / Pientuotanto

Pienimuotoista sähköntuotantoa tullaan liittämään enenevässä määrin sähkönjakeluverkkoon. EU:n uusiutuvan energian lisäys- ja ilmastotavoitteet, pienten tuotantolaitosten hintojen halpeneminen, kuluttajien halu pienentää sähkölaskuaan sekä kulutuspäätöksiä enenevästi ohjaava ympäristötietoisuus ovat lisänneet kiinnostusta pienimuotoista tuotantoa kohtaan. Olosuhteiltaan sopivalla paikalla sijaitsevat omakotitalot, maatalot tai pienyritykset voivatkin harkita tuottavansa sähköä lähinnä omiin tarpeisiinsa esim. pientuulivoimalan tai aurinkopaneelien avulla.

Meidän tehtävänä on tarjota tuotannolle luotettava verkko ja taata sähkön jakelun toiminta ja turvallisuus kaikille verkon käyttäjille myös tuotantolaitoksen liittämisen jälkeen.

Parikkalan Valo Oy:n verkkoon saa kytkeä standardien SFS-EN 50549-1:2019 ja VDE-AR-N 4105 2018-11 vaatimukset täyttäviä mikrotuotantolaitteita (enintään 100 kVA tehoinen tuotantolaitos). Laitteiden vaatimustenmukaisuus on todistettava laitteiston valmistajan tai maahantuojan antamalla sertifikaatilla. Sertifikaatti, laitteiston muu tekninen dokumentaatio sekä mikrotuotantolaitoksen yleistietolomakkeella tehtävä anomus verkkoon liittämisestä on toimitettava Parikkalan Valolle. Laitteistoa ei saa kytkeä verkkoon ennen liittämisluvan myöntämistä.

Standardien mukaisilla laitteilla varmistetaan, ettei sähköverkossa työskenteleville asentajille aiheudu hengenvaaraa ja että verkon jännitteen laatu pysyy riittävän hyvänä tuottajalle itselleen sekä naapureille. Tuotantolaitoksen asennustyöt saa tehdä vain sähköalan ammattilainen.

Ennen tuotantolaitoksen sähköverkkoon liittämistä tuottajan tulee tehdä Parikkalan Valon kanssa asianmukaiset sopimukset tuotantolaitoksen liittämisestä ja käyttämisestä.

Tuottajan tulee tietysti myös varmistaa kunnan kaavoitusviranomaisilta, että tuotantolaitoksen sijoittaminen kohteeseen on sallittua.

Jos kaikkea pientuotantolaitoksen tuottamaa sähköä ei kuluteta kohteessa, sovitaan erikseen verkkoon syötöstä. Tuottajan on mahdollista myydä yleiseen sähköverkkoon siirtynyt sähkö yleisin menettelytavoin sähkömarkkinoille.

Pyydä tarjous sähkön ostosta.

Pientuotantolaitoksen verkkoon liittämisen voi anoa tällä lomakkeella.

Lisätietoa antaa mittauspalvelupäällikkö Timo Karhinen

Ohje tuotannon liittämisestä

Ohje kotitalouden sähköntuotannon tuloverotuksesta

1.5.2015 alkaen tuli voimaan sähkön pientuotantoa ja erityisesti aurinkosähköjärjestelmien verotusta helpottava lakimuutos. Keskeisempänä muutoksena on, että alle 100 kVA:n nimellistehoiset sähköntuotantolaitokset ja niitä suuremmat laitokset, joiden vuosituotanto on enintään 800 000 kWh, vapautetaan sähköverovelvollisuudesta.

Asiaa on selostettu tarkemmin Tullin lehdistötiedotteessa.

TULLI - Sähkönpientuotannon verotus helpottuu toukokuun alussa

Noudatamme tuotantolaitteistojen liittämisessä Energiateollisuuden ohjeistusta:

Hajautettu pientuotanto (Energiateollisuus ry)