Parikkalan Valo Oy  |  Vikapäivystys (24h): 05 43901  |  Sähkökatkot  |  Yhteystiedot

Sähkönlaatumittaus

You are here

Home / Sähkönsiirto / Palvelut / Sähkönlaatumittaus

Sähkönsiirto vastaa sähkönlaadusta Parikkalan Valon sähkönsiirtoverkossa. Sähkönlaatuun liittyvät mittaukset ja selvitykset ovat yhtiömme omistaman sähkönsiirtoverkon osalta ilmaisia. Sähkönlaadun mittauksia tehdään jakeluverkossa, asiakkaan liittymispisteessä.

Mittaukset aloitetaan yleensä jännitteen ja oikosulkuvirran toteamisella. Mikäli asia ei selviä, vaihdetaan liittymän kWh -mittarin tilalle laatumittari. Laatumittaus kestää yleensä viikon.

Mittausten perusteella tehdään mahdolliset korjaussuunnitelmat ja -toimenpiteet. Asiakkaiden oman sähköverkon tutkimiseksi suoritettavien laatumittausten osalta veloitamme erikseen.

Lisätietoa palvelusta antaa Hannu Ahokas.