Parikkalan Valo Oy  |  Vikapäivystys (24h): 05 43901  |  Sähkökatkot  |  Yhteystiedot

Parikkalan Valo Oy:n yhtiökokoustiedote 2019

You are here

Home / Parikkalan Valo Oy:n yhtiökokoustiedote 2019

Parikkalan Valo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Parikkalassa 7.5.2019. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset, varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

 

Parikkalan Valo Oy:n yhtiökokoustiedote 2019

 

Parikkalan Valo Oy:n liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 12,2 prosenttia ja oli ennätykselliset 12 M€. Sähkönkäyttö yhtiön jakeluvastuualueella pysyi edellisvuoden tasolla leudosta alkuvuodesta huolimatta. Sähköä siirrettiin yhteensä 140 GWh. Parikkalan Valo Oy:n myymän sähkön määrä kasvoi 22,6 prosenttia ja oli 130 GWh. Tilikauden tulos oli 0,3 M€. Tilikauden voittoa pienensi vuosikymmenen alkupuolella tehtyjen sähköjohdannaisten sulkeminen ja kirjaaminen pakollisiin varauksiin. Johdannaisten sulkemisesta ja pakollisin varauksiin kirjaamisesta kirjattu kertakulu oli 1,3 M€.

 

Yhtiön investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä sijoitukset sähköntuotanto-osuuksiin olivat yhteensä 2,9 M€. Investoinneista suurin osa kohdistui sähköntoimitusvarmuuden kehittämiseen sähkömarkkinalain mukaisesti.

 

Energiavirasto julkaisi vuoden 2018 lopulla neljännen valvontajakson toisen vuoden (2017) kohtuullisen tuoton laskelman. Laskelman mukaisesti Parikkalan Valo Oy:n Sähkönsiirtoliiketoiminnan alituotto oli 1,9 M€. Haasteellisista olosuhteista ja toimitusvarmuusinvestoinneista huolimatta Parikkalan Valo Oy:n sähkönsiirtohinnat ovat olleet huomattavasti alle Energiaviraston salliman suurimman sallitun.

 

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa A-sarjan osakkeelle 0,70 €/osake ja S-sarjan osakkeelle 0,60 €/osake, mikä on saman verran kuin edellisvuonna. Täsmäyspäivä on 7.5.2019 ja osingonmaksupäivä 17.6.2019.

 

Vuosi 2018 oli Parikkalan Valo Oy:n 82. toimintavuosi. Toimintavuonna henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli 28 henkilöä.

 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Janne Rouvinen 040 588 0702.

Jaa: