Parikkalan Valo Oy  |  Vikapäivystys (24h): 05 43901  |  Sähkökatkot  |  Yhteystiedot

Kutsu Parikkalan Valo Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

You are here

Home / Kutsu Parikkalan Valo Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Parikkalan Valo Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 7.5.2019 klo 9.00 alkaen Parikkalan Valo Oy:n toimitalolla, osoitteessa Parikkalantie 15, 59100 Parikkala. Kokousta edeltää kahvitarjoilu klo 8.30 - 9.00.

 

Kokouksessa käsitellään:

1. Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta
Hallituksen ehdotus on kuvattu kokonaisuudessaan yhtiökokouksen asialistalla, joka on osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.parikkalanvalo.fi.

 

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset kokousasiakirjat ja edellä mainittu ehdotus sekä yhtiökokouskutsu ovat viikon ajan ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön toimitiloissa, osoitteessa Parikkalantie 15, 59100 Parikkala. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajalle.

 

Osakkeenomistajaa pyydetään ystävällisesti huomioimaan, että yhtiöjärjestyksen määräyksestä johtuen osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava osallistumisesta yhtiölle. Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään torstaina 2.5.2019 klo 9.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla: kirjeitse osoitteeseen Parikkalan Valo Oy, Parikkalantie 15, 59100 Parikkala, sähköpostilla osoitteeseen sanna.hallikainen@pavo.fi tai puhelimitse numeroon 05 43901.

 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisesti avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ääniluettelon laatimista silmällä pitäen alkuperäisinä yhtiölle ilmoittautumisajan kuluessa.

 

Parikkalassa 27.3.2019
Parikkalan Valo Oy:n hallitus

 

Hallituksen ehdotus

Yhtiökokousvaltakirja

Jaa: