Parikkalan Valo Oy  |  Vikapäivystys (24h): 05 43901  |  Sähkökatkot  |  Yhteystiedot

Valvonta

You are here

Home / Sähkönsiirto / Valvonta

Energiavirasto myöntää sähköverkkoluvat Suomessa. Koska sähköverkkotoiminta on luvanvaraista monopolitoimintaa, Energiavirasto valvoo sähkön siirron hinnoittelun kohtuullisuutta.

Sähköverkon haltija pitää yllä ja kehittää sähköverkkoa lain vaatimalla tavalla. Sähköverkon haltijan pitää liittää verkkoon sähkönkäyttöpaikat ja tuotantolaitokset ja siirtää sähköä niiden välillä. Sähköverkkoyhtiö myös vastaa asiakkaalle toimitettavan sähkön laadusta.

Sähkömarkkinalaki 588/2013

Valvontamenetelmät 2016 - 2023

Energiavirasto julkaisee sähköverkonhaltijoilta ja toimitusvelvollisilta sähkön myyjiltä eriytetyt tilinpäätökset. Tilasto käsittää eriytetyn sähköverkkotoiminnan, eriytetyn sähkönmyyntitoiminnan tuloslaskelman sekä yrityksen virallisen tuloslaskelman ja taseen.

KTMp 1637/95:n perusteella verkonhaltijoiden tulee ilmoittaa Energiavirastolle vuosittain päätöksen liitteissä mainitut verkkotoiminnan laajuutta, taloutta, kannattavuutta, hintatasoa, tehokkuutta sekä laatua kuvaavat tunnusluvut.

Tilastot ja tunnusluvut