Parikkalan Valo Oy  |  Vikapäivystys (24h): 05 43901  |  Sähkökatkot  |  Yhteystiedot

Suomen Voima on ostanut Kaakon Energian omistukset kolmessa sähköntuotantoyhtiössä

You are here

Home / Suomen Voima on ostanut Kaakon Energian omistukset kolmessa sähköntuotantoyhtiössä

Kaakon Energia Oy sähkönhankintayhtiö, jonka omistajina ovat Imatran Seudun Sähkö Oy, Parikkalan Valo Oy ja Outokummun Energia Oy. 

 

Maanantaina 30.11. allekirjoitetulla kauppakirjalla Suomen Voima on ostanut Kaakon Energian noin viidenneksen omistuksen:  

 

- Puhuri Oy:ssä
- Kanteleen Voima Oy:ssä
- SV Vesivoima Oy:ssä
 

Myyjä ja ostaja ovat vuodesta 2006 yhdessä kehittäneet kaupan kohteena olevia yhtiöitä. Nyt tehdyn kaupan takana on osapuolien muuttuneet strategiset tahtotilat ja muutokset kaupan kohteena olevien yhtiöiden liiketoiminnassa. Suomen Voima on viime vuosina panostanut voimakkaasti uusiutuvaan ja päästöttömään energiantuotantoon niin ydin-, tuuli-, aurinko- kuin vesivoimassa. Kaakon Energia pystyy järjestelyn avulla virtaviivaistamaan sähköntuotanto- ja rahoitusrakenteitaan. 

 

Tällä kaupalla Suomen Voimalle siirtyy 6 MW käynnissä olevaa ja 17 MW rakenteilla olevaa tuulivoimaa sekä 8 GWh/a vesivoimatuotantoa. Kaupan jälkeen Suomen Voiman omistus NordFuel-hankkeesta on 40% ja Puhuri Oy:stä 43%. SV Vesivoima on Suomen Voiman täysin omistama yhtiö.   

 

”Tämä kauppa tukee Suomen Voiman hiilidioksidivapaan tuotannon strategiaa. Yhdessä omien tuulihankkeidemme kanssa Puhurin omistuksen liki kaksinkertaistaminen tuo omistajillemme merkittävän mahdollisuuden kotimaisen tuulivoimatuotannon kasvattamiseen”, toteaa Suomen Voiman toimitusjohtaja Antti Vilkuna.   

 

”Kaupan myötä Kaakon Energia pystyy keskittymään muihin merkittäviin käynnissä oleviin tuuli- ja ydinvoimahankkeisiin sekä kehittämään uusia energiaratkaisuja muuttuville energiamarkkinoille”, kertoo Kaakon Energian toimitusjohtaja Ari Saukkonen

 

”Järjestely selkeyttää Norjassa sijaitsevien vesivoimaomistustemme rakennetta ja luo edellytykset strategian mukaiseen portfolion laajentamiseen volyymihyötyjen saavuttamiseksi”, sanoo Suomen Voiman kehitysjohtaja Pekka Saijonmaa

 

Osapuolet ovat sopineet, että kauppasummaa ei julkaista. Kaupassa ei siirtynyt henkilökuntaa. 

 

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Antti Vilkuna 0440 220 919
toimitusjohtaja Ari Saukkonen 050 59 88 217
kehitysjohtaja Pekka Saijonmaa 050 378 8364 

 

Suomen Voima Oy on 16 kotimaisen energiayhtiön omistama sähkön tuottaja, jolla on merkittäviä omistusosuuksia ydin-, tuuli- ja vesivoimassa. Yhtiön liikevaihto on 80 M€ ja tase 140 M€. Tuotantoyhtiöomistusten lisäksi yhtiö omistaa tuuli- ja aurinkovoimapuiston Haminassa. Yhtiön kotipaikka on Porvoo. 

 

Kaakon Energia Oy on kolmen suomalaisen energiayhtiön omistama sähkönhankintayhtiö, jolla on omistuksia useissa sähköntuotantoyhtiössä. Yhtiön investoinnit keskittyvät päästöttömän energian tuotantoon.

 
Puhuri Oy on tuulipuistoja kehittävä, rakentava ja omistajilleen tuulivoimalla sähköä tuottava hankeyhtiö. Puhurin hallinnoimien tuulipuistojen kokonaisteho on 60 megawattia ja rakenteilla olevien puistojen teho on 100 MW. Puhurilla on tuulivoiman kehityshankkeita Haapavedellä, Kannuksessa, Pudasjärvellä, Pyhäjoella, Pyhäjärvellä, Raahessa, Ranualla, Sallassa ja Sievissä. Puhurin tytäryhtiö Vetelin Tuulivoima Oy kehittää tuulivoimahanketta Vetelissä. Puhurin omistaa 26 suomalaista energiayhtiötä. 

 

SV Vesivoima Oy norjalaiseen vesivoimaan erikoistunut yhtiö, jolla on merkittävä omistus norjalaisesta vesivoimatuottajasta sekä kaksi omaa vesivoimalaitosta rakenteilla. Vuonna 2021 yhtiön tuotanto tulee olemaan yli 100 GWh.

 
NordFuel-biojalostamo tuottaa valmistuttuaan markkinoille vuosittain 65 000 tonnia 2G-bioetanolia ja joustavasti sähköä. NordFuel tulee olemaan paikallisesti merkittävä työllistäjä. Biojalostamo kykenee tuottamaan myös 250 GWh/a 2G-biokaasua, mikä tekee jalostamosta Pohjoismaiden suurimman biokaasun tuotantoyksikön. Biojalostamo hyödyntää Kanteleen Voiman Haapaveden voimalaitoksen olemassa olevia rakenteita. Kanteleen Voima Oy on lokakuussa 2006 perustettu sähköntuottaja, jonka omistaa 24 suomalaista energiayhtiötä. Kanteleen Voiman Haapaveden voimalaitos ei ole tällä hetkellä kaupallisessa käytössä. 

Jaa: